Prisliste

Priser ved Bylegene Moss 2018/2019

Når du går til legen, får du dekket mesteparten av utgiftene dine til behandlingen. Vanligvis må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 1.

 

Du må selv betale utgifter som ikke er godkjente egenandeler. Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1.

Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

 

Taket for frikort egenandelstak 1 er 2 258 kroner for 2018 (gjeldende fra 1. juli 2018 – 30. juni 2019).

 

Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege                                                     kr 204,-

Sykebesøk på dagtid/kveld                                                                              kr 245/370,-

Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning v/fremmøte, bud                       kr 56,-

Enkel pasientkontakt ved telefon, sykmelding, rekvisisjoner

og henvisninger                                                                                              kr 66,-

 

Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver                                              kr 55,-

Taking og undersøkelse av hemoglobin og blodsenkning                                    kr 55,-

Utskrift av journal                                                                                          kr 85,-

 

Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,

henvisninger osv. etter ønske fra pasienten

(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)                      kr 59,-

 

 

For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalttime

eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist. Dobbel sats ved dobbeltime

Fakturagebyr kommer i tillegg                                                                         kr 257,-

 

 

 

Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer(gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide) :

– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m                                    kr 62,-

– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m                                           kr 93,-

– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep/sårskift, frysebehandling,

glukosebelastning m.m                                                                                  kr 131,-

– Større kirurgiske inngrep/sårskift m.m                                                          kr 177,-

 

Tillegg for spesielt materiell, medisiner, kateter, vaksiner o.l  Se prisliste under.

 

 

TILLEGGSYTELSER OG MATERIELL (gjelder også de som har frikort, barn under 16 år og gravide)
Førstegangs vaksine med rådgivning 210,-
Videre vaksinering 100,-
Årets Influensavaksine
Difteri/tetanus/polio/kikhostevaksine (vaksinesetting kommer i tillegg) 280,-
Celeston Chronodose 1ml + Xylocain 100,-
Kateter + kateriseringsutstyr 250,-

 

 

Legeerklæringer og attester

Dekkes ikke av frikort, kommer i tillegg til evt. Konsultasjon.

 

 

Enkel attest, skolefravær, bekreftelse o.l.                                        kr 200,-

Avbestilling av reise/ferie                                                                 kr 200,-

Utfyllende legeerklæring                                                                  kr 500,-

 

TT-kort                                                                                               kr 250,-

P-kort                                                                                                 kr 250,-

Fosterforeldre                                                                                   kr 250,-

 

Førerkortattest                                                                                  kr 550,-

 

Fallskjermhoppere                                                                            kr 1000,-

Sportsdykkere                                                                                    kr 1000,-

Travselskapet, fornyelse av kjørelisens                                            kr 1000,-

Politihøyskolen                                                                                  kr 1000,-

Vergemålssaker                                                                                kr 500,-

Søknad skole              Pris etter forespørsel