Førerkort

Fra 19. januar 2013 utsteder trafikkstasjonene ny førerkortmodell. Dette gjelder dem som tar førerkort for første gang, fornyer førerkortet eller utvider førerretten. Det er nye og strengere regler for helseundersøkelser ved søknad om- og fornyelse av førerkort. Les mer på vegvesen.no.