Konsultasjon

Konsultasjoner foregår kun etter timebestilling på telefon eller via e-portal. Hjemmebesøk foregår etter avtale.

Det er begrenset tid under legetimen. Vi anbefaler at du tar opp 1, maks 2 problemstillinger per konsultasjonen. Velg deg gjerne et hovedproblem, slik at man har anledning til å håndtert dette problemet på en grundig og ordentlig måte.

Dersom du har flere problemstillinger du ønsker å ta opp,  gi beskjed så tidlig som mulig under timen slik at vi kan bli enige om hva som skal gjøres i dagens time og hva som eventuelt kan utsettes/ventes.

En konsultasjon eller legetime varer normalt i 15 minutter. Dette inkluderer også etterarbeidet som journalskriving, henvisninger m.m.

Hensikten med disse anbefalingene er  å være behjelpelig med at flest mulig får rask time og at det blir minst mulig forsinkelse og venting på venterommet.