Rekvisisjon

Rekvisisjon til fysioterapeuter, henvisninger til spesialister, røntgenundersøkelser og lignende forutsetter at henvisende legen har sett pasienten, evt foretatt innledende relevante undersøkelser og/eller vurderinger i det omfang det vurderes rimelig og hensiktsmessig og deretter evt skriver en begrunnet henvisning til videre behandling/tiltak, dersom det finnes medisinsk faglig begrunnelse for det.

Det er derfor IKKE noe man i utgangspunktet kan bestille via en internett-henvendelse eller en telefonsamtale til en sekretær  ☺

Ved behov for sådanne anbefaler vi derfor at du går til eTimebestillingen på hjemmesiden vår, og booker en time på et tidspunkt som passer for deg.

Ekspedisjonsgebyr er kr. 59,- ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten.