Sykemelding

Grunnleggende må man komme til time for å få sykemeldinger, så legen har en mulighet for å se personen og evt ta diagnostiske prøver mhp å avgjøre om det bør startes behandling, og vurdere graden av sykdom mhp å vurdere lengden av sykemeldingen. Dette gjelder i alle tilfelle for 1.gangs sykemeldinger. Ved anmodning om KORT forlengelse (noen få dager, max en uke) av allerede løpende sykemelding, kan det ofte klares med en eKonsultasjon, men det avgjøres av legen din i hvert enkelt tilfelle.