e-konsultasjon

Du kan be om en eKonsultasjon hvis legen din har åpnet for dette. Per dags dato er det legene Janicke Kjærnes Kristensen og Michael Kjærnes Kristensen som har åpnet for dette.
eKonsultasjoner er kun for KORTE henvendelser. Antall tegn er derfor begrenset til 500 tegn.
eKonsultasjoner forsøkes besvart innenfor 1 arbeidsdag, og er derfor IKKE egnet til akutte eller komplekse spørsmål. I slike situasjoner må du bestille en ordinær time/konsultasjon.

Regeringen har besluttet at det fremover skal betales egenandel ved alle legekonsultasjoner, uansett om det skjer ved fremmøte på legekontor eller ved elektronisk kommunikasjon (eKonsultasjon). Prisen blir således stort sett den samme, men det forventes at eKonsultasjon brukes til korte problemstillinger som vil kunne avklares samme dagen, og hvor det ikke er nødvendig at legen ser eller undersøker pasienten. Egenandelen ved eKonsultasjon vil “telle” til frikort, og vil være gratis for pasienter med frikort, helt lik egenandelen ved fremmøte-konsultasjoner. Pasienten har mulighet for å komme innom kontoret og betale for e-konsultasjon innen 7 dager. Deretter vil det bli sendt giro med påfølgende gebyr.

Fornyelse av eResepter vil fortsatt være kostnadsfritt, så det er viktig at du bestiller reseptfornyelser ved å velge dette punktet og ikke skrive det som tekst i en eKonsultasjon.