eportal for dr. Pettersen sine pasienter

Vi opplever for tiden at pasientene til dr. Pettersen har problemer med å opprette en eportal konto via vår hjemmeside.

Det skal gå raskere hvis det gjøres gjennom www.besoklegen.no.

Se Innlogginsproblemer for utfyllende informasjon, samt forslag til problemløsning.