Koronavirus

I forbindelse med den pågående pandemien, ber vi om forståelse for følgende tiltak:

1. Har du tegn til luftveisinfeksjon,- feber, hoste, tungpust, eller har du vært i kontakt med noen som er smittet:  ring direkte til kommunens coronatelefon tlf 40404919. Du skal ikke til fastlegekontoret. Coronalegevakten er nå døgnåpen. Pasienter som er i karantene, skal ikke komme til legekontoret med mindre dette er avklart med lege. Er du usikker, ring legekontoret 69240816, ikke kom direkte til legesenteret.

2. Vi ønsker å redusere smitterisikoen ved kontoret. Det gjøres ved at vi minimerer antall pasienter som møter per dag. Hvis det ikke er strengt nødvendig at du møter fysisk, ber vi deg om å ta bruk video- og e-konsultasjon. Alle legene vil ha tilgang til videokonsultasjon i løpet av kort tid.

3. Har du allerede en time, ber vi deg vurdere om denne kan utsettes eller konverteres til elektronisk kontakt. Ring gjerne 69240816 hvis du lurer på noe vedrørende dette, evt kontakt oss elektronisk.

 

Mosseregionens legevakt har for å styrke koronaberedskapen åpnet egen avdeling på gamle Solli skole. Denne koronalegevakten er døgnåpen. Du skal ikke møte opp uten avtale og unngå å ringe med mindre du faller inn under kriteriene ovenfor.

Tegn på luftveisinfeksjon kan være hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Informer legen om hvor og når du eventuelt har vært på reise, og husk å ringe legevakten før du kommer til undersøkelse.

Ved andre henvendelser kan du kontakte din fastlege og/eller legevakten på 116 117.

Informasjon om Koronavirus fra Moss Kommune finner du her.